agencija
NASLOVNICA
AGENCIJA
MEĐUNARODNA SURADNJA
VIJESTI I NAJAVE
DAN AKREDITACIJE
PUBLIKACIJE
ZAKONSKA OSNOVA
SUSTAV UPRAVLJANJA
USTROJSTVO AGENCIJE
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
KONTAKT
LOKACIJA
ZAPOSLENJA
 
akreditacija
FAQ
PRAVILA I UPUTE
ILAC i EA DOKUMENTI
MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE
REGISTAR AKREDITACIJA
PREGLED VERIFIKATORA
POTVRDA O AKREDITACIJI
 
ministarstva
TEMELJI
TEHNIČKO USKLAĐIVANJE
OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI U EU
REGULIRANO PODRUČJE
 
usluge
e-UPIT ZA AKREDITACIJU
PRIJAVA ZA DOGAĐAJ
 
KORISNIČKE STRANICE
korisnicke stranice
VIJESTI
   
     
strana 10od 83    
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
   
B. Bajzek Brezak dobitnica Povelje za životno djelo
 

8. studenog 2016.

Mr.sc. Biserka Bajzek Brezak, bivša ravnateljica Hrvatske akreditacijske agencije dobitnica je Povelje za životno djelo Hrvatskoga društva za kvalitetu (HDK). Povelja je uručena prigodom obilježavanja 14. Hrvatskoga Dana kvalitete odnosno 22. po redu Europskog tjedna kvalitete i 27. Svjetskoga dana kvalitete upriličenog 8. studenoga 2016. godine u Ministarstvu gospodarstva, maloga i srednjega poduzetništva i obrta.

Mr.sc. B. Bajzek Brezak cijeli svoj profesionalni život posvetila je unapređenju kvalitete i izgradnji hrvatskoga nacionalnoga akreditacijskoga sustava te njegovom međunarodnom priznavanju. Mr.sc. B. Bajzek Brezak bila je ravnateljica i vodila je Hrvatsku akreditacijsku agenciju od njenog osnivanja 2005. godine do odlaska u mirovinu 2015. godine.

Povelju HDK Hrvatsko društvo za kvalitetu dodjeljuje tvrtkama, ustanovama i pojedincima zaslužnim za promicanje kvalitete. Ove godine Povelja je bila dodijeljena u tri kategorije: za poticanje i primjenu u hrvatskom gospodarstvu, za poseban doprinos u edukaciji promociji kvalitete te već spomenutu za životno djelo.

Zaposlenici HAA ponosni su što je Povelja za životno djelo dodijeljena bivšoj ravnateljici HAA te se pridružuju čestitkama brojnih osoba iz svijeta kvalitete.

Više čitajte na poveznici www.hdkvaliteta.hr

 
HAA zadržava status potpisnice EA MLA za sve akreditacijske sheme
 

5. listopada 2016.

Vijeće za multilateralne sporazume Europske organizacije za akreditaciju (EA MAC) na sjednici održanoj 5. listopada 2016. godine u Skopju, donijelo je odluku da HAA zadržava status potpisnice Multilateralnog sporazuma o akreditaciji (EA MLA) za sve akreditacijske sheme:

 • Akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija (HRN EN ISO/IEC 17025) i medicinskih laboratorija (HRN EN ISO 15189)
 • Akreditiranje certifikacijskih organizacija za proizvode (HRN EN ISO/IEC 17065)
 • Akreditiranje certifikacijskih organizacija za sustave upravljanja kvalitetom i okolišem (HRN EN ISO/IEC 17021)
 • Akreditiranje certifikacijskih organizacija za osobe (HRN EN ISO/IEC 17024)
 • Akreditiranje inspekcijskih/nadzornih organizacija (HRN EN ISO/IEC 17020)
 • Akreditiranje verifikatora emisija stakleničkih plinova (HRN EN ISO 14065)

Nadalje, na navedenoj sjednici odučeno je da će EA provesti izvanrednu evaluaciju u HAA krajem 2017. godine radi provjere financijske i kadrovske neovisnosti HAA (zahtjev Uredbe Europske unije 765/2008 i zahtjev norme HRN EN ISO/IEC 17011), a sljedeću redovnu re-evaluacija rada HAA u punom opsegu (za sva akreditacijska područja) provest će za 4. godine od prethodne evaluacije.

Ovoj odluci EA MAC-a prethodio je postupak redovne re-evaluacije rada HAA od strane EA koji je započeo u rujnu 2015. godine. EA evaluatori ocjenjivali su usklađenost rada, organizaciju i kompetencije HAA sa svim zahtjevima međunarodne norme koja je u Hrvatskoj prihvaćena kao hrvatska norma HRN EN ISO/IEC 17011 (Ocjena sukladnosti - Opći zahtjevi za akreditacijska tijela koja akreditiraju tijela za ocjenu sukladnosti). Evaluatori su rad HAA ocjenjivali uvidom u akreditacijske predmete u sjedištu HAA, ali proveli su i tzv. witness audite promatrajući i ocjenjujući rad ocjenitelja HAA tijekom ocjena na licu mjesta u 9 tijela za ocjenu sukladnosti i to u: dva umjerna laboratorija, jednom ispitnom i jednom medicinskom laboratoriju, jednom inspekcijskom tijelu, jednom certifikacijskom tijelu za certifikaciju proizvoda, jednom certifikacijskom tijelu za certifikaciju osoblja, jednom certifikacijskom tijelu za certifikaciju sustava upravljanja te jednom verifikatoru emisije stakleničkih plinova. Na taj su način EA-ovi evaluatori izravno ocijenili rad 23 ocjenitelja HAA-a (vodeći ocjenitelji, stručni ocjenitelji i eksperti), a ocjenu rada drugih ocjenitelja HAA-a proveli su posredno, u sjedištu HAA-a, provjerom njihovih izvještaja o ocjenjivanju u drugim akreditacijskim postupcima.

Evaluatori EA-a, koji su ocjenjivali HAA, zaposlenici su i vodeći ocjenitelji u različitim europskim akreditacijskim tijelima koja su punopravni članovi EA-a i potpisnici EA MLA i to iz DANAK-a (Danska), COFRAC-a (Francuska), TURKAK-a (Turska), UKAS-a (Velika Britanija), IARM-a (Makedonija), SWEDAC-a (Švedska), ACCREDIA-e (Italija) i DAkkS-a (Njemačka).Uspostava ovakvog (?peer evaluation?) načina provjere rada nacionalnih akreditacijskih tijela omogućuje međusobno povjerenje u rad akreditacijskih tijela među članovima EA-a, potpisnicima EA MLA-a, a rezultat tako stvorenoga povjerenja međunarodno je prihvaćanje certifikata, izvještaja o ispitivanju i inspekciji te verifikacija koje su izdala akreditirana tijela. Nadalje, taj sustav povjerenja izravno utječe na konkurentnost pojedinih gospodarstava te je podupire jer dobavljačima omogućava da svoje proizvode ili usluge ne moraju ponovno ocjenjivati u svakoj zemlji na čije tržište stavljaju svoje proizvode.

EA MAC je upravno tijelo EA u kojem odluke glasovanjem donose predstavnici svih nacionalnih akreditacijskih tijela zemalja članica Europske unije i EFTA-e.

Veliki je to uspjeh za samu HAA, a jedan od preduvjeta za međunarodnu razmjenu roba i usluga odnosno za stavljanje hrvatskih proizvoda na međunarodno tržište.

 
Obavijest inspekcijskim tijelima
 

13. rujna 2016.

Obavještavamo inspekcijska tijela akreditirana od strane HAA i inspekcijska tijela u postupku akreditacije da je u srpnju 2016. godine ILAC objavio drugo izdanje dokumenta ILAC-P15:07/2016 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies.

Izmjene u odnosu na prethodni dokument ILAC-P15/06:2014 navedene su u sljedećim točkama:

 • 2. Authorship
 • 3. Implementation
 • 5. Application of ISO/IEC 17020:2012, 8.1.3 Management system requirements - Options.

Uz normu HRN EN ISO/IEC 17020:2012 Zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju i druge obvezujuće dokumente, HAA kod ocjenjivanja inspekcijskih tijela, obavezno ocjenjuje i primjenu dokumenta ILAC-P15:07/2016. Primjena drugog izdanja navedenog dokumenta stupila je na snagu danom njegove objave.

 
Obavijest o izmjenama u dokumentaciji sustava upravljanja HAA
 

26. kolovoza 2016.

Obavještavamo Vas o izmijenjenim dokumentima HAA s obveznom primjenom koji su javno dostupni putem web stranice HAA: PRAVILA i UPUTE

Naziv dokumenta
The document name
Oznaka
Code
Izdanje
Issue
Izmijene se odnose na - The Change relating to
Pravila za rješavanje pritužbi i žalbi /
Rules for handling complaints and appeals
HAA-Pr-2/4 6 - Jasnije definiranje ugovornih obveza TOS vezano uz suradnju s HAA u slučaju zaprimanja pritužbi na njihov rad
- Obveza TOS o primjeni vlastitog postupka za rješavanje pritužbi u slučaju zaprimanja pritužbe na njihov rad
Pravila za prekograničnu akreditaciju
Rules-Cross-frontier accreditation
HAA-Pr-2/10 3 - Usklađivanje s zahtjevima EA 2/13 EA Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation between EA Member
- Pravila i zahtjevi za suradnju između akreditacijskih tijela u slučaju prekogranične akreditacije i više lokacijske akreditacije (Multisite accreditation)
- Zahtjevi za TOS u slučaju prekogranične akreditacije i više lokacijske akreditacije (Multisite accreditation)
- Zahtjevi za TOS sa sjedištem u RH koja provode aktivnosti izvan RH

TOS su obvezna implementirati zahtjeve navedenih dokumenata u vlastitom sustavu upravljanja.

 
Obavijest akreditiranim certifikacijskim tijelima za sustave upravljanja, o primjeni novog dokumenta
 

8. lipanj 2016.

Obavještavamo sva akreditirana certifikacijska tijela za sustave upravljanja o obveznoj primjeni normativnog dokumenta HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015 (ISO/IEC 17021-1:2015; EN ISO/IEC 17021-1:2015) - Ocjenjivanje sukladnosti - Zahtjevi za tijela koja provode audit i certifikaciju sustava upravljanja - 1. dio: Zahtjevi Prijelazno razdoblje za usvajanje HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015 (ISO/IEC 17021-1:2015; EN ISO/IEC 17021-1:2015). traje do 08.06. 2017. godine.

U okviru postupaka provjere implementacije zahtjeva iz HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015 (ISO/IEC 17021-1:2015; EN ISO/IEC 17021-1:2015), očekuje se od svih akreditiranih tijela za certificiranje sustava upravljanja da Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (HAA) dokažu da su implementirali zahtjeve iz navedene norme kroz provjeru slijedećih parametara:

 • uključenosti zahtjeva HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015 (ISO/IEC 17021-1:2015; EN ISO/IEC 17021-1:2015) u sustav upravljanja,
 • plan provjere kompetencija auditora,
 • plan i program redovitog/izvanrednog internog audita i upravine ocjene koji će uključiti aspekte iz HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015 (ISO/IEC 17021-1:2015; EN ISO/IEC 17021-1:2015).

U certifikacijskim tijelima koja imaju planirane redovne nadzore do 01. travnja 2017., pregled dokaza implementacije provest će se u okviru nadzora.

Akreditirana tijela za sustave upravljanja koja do 08.06. 2017. godine ne ispune zahtjeve iz HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015 (ISO/IEC 17021-1:2015; EN ISO/IEC 17021-1:2015) biti će suspendirana, a u roku od 6 mjeseci mogu dokazati osposobljenost kako bi obnovila status akreditiranog tijela.

HAA će od 01. veljače 2017. zaprimati prijave za pokretanje postupka akreditacije i provoditi ocjene isključivo prema zahtjevima novog izdanja norme HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015.

 
     
strana 10od 83    
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15