agencija
NASLOVNICA
AGENCIJA
MEĐUNARODNA SURADNJA
VIJESTI I NAJAVE
DAN AKREDITACIJE
PUBLIKACIJE
ZAKONSKA OSNOVA
SUSTAV UPRAVLJANJA
USTROJSTVO AGENCIJE
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
KONTAKT
LOKACIJA
ZAPOSLENJA
 
akreditacija
FAQ
PRAVILA I UPUTE
ILAC i EA DOKUMENTI
MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE
REGISTAR AKREDITACIJA
PREGLED VERIFIKATORA
POTVRDA O AKREDITACIJI
 
ministarstva
TEMELJI
TEHNIČKO USKLAĐIVANJE
OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI U EU
REGULIRANO PODRUČJE
 
usluge
e-UPIT ZA AKREDITACIJU
PRIJAVA ZA DOGAĐAJ
 
KORISNIČKE STRANICE
korisnicke stranice
VIJESTI
   
     
strana 7od 83    
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
   
Akreditacija certifikacijskih tijela za OHSAS
 

23. listopada 2017.

U studenome 2017. godine, HAA će početi zaprimati prijave za akreditaciju u shemi HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015 u području certificiranja sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu (BS OHSAS 18001:2007).

Akreditirana tijela prema HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015 mogu proširiti područje svojih akreditacija tijekom redovnih nadzornih ocjena, odnosno reakreditacija ili putem izvanrednih nadzornih ocjena.

Početne akreditacije za normu HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015 mogu se provesti u područjima sustava upravljanja kvalitetom; QMS (ISO 9001:2015) i/ili upravljanja okolišem; EMS (ISO 14001:2015) i/ili upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu; OHSAS (BS OHSAS 1881).

 
HAA Radna skupina za umjeravanje
 

4. listopada 2017.

U rujnu ove godine održan je prvi, osnivački sastanak HAA Radne skupine za umjeravanje (RS UM). Članove radne skupine čine ocjenitelji i osoblje HAA, predstavnici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (DZM), Hrvatskog mjeriteljskog instituta (HMI), Hrvatskog mjeriteljskog društva (HMD), CROLAB-a te predstavnici akreditiranih laboratorija. Radna skupina kao savjetodavno tijelo osnovana je s ciljem usklađivanja i poboljšanja provedbe postupaka akreditacije umjernih laboratorija, ali i postupaka ocjene zahtjeva osiguranja mjerne sljedivosti u drugim akreditacijskim shemama.

U okviru HAA Sektorskog odbora za laboratorije djeluju još:

 • Radna skupina Hrana (RS HRANA)
 • Radna skupina Laboratoriji za ispitivanje zraka (RS LabZrak)
 • Radna skupina Medicinski laboratoriji (RS MedLab)
 • Radna skupina Međulaboratorijske usporedbe (RS MLU)
 • Radna skupina Međulaboratorijske usporedbe (RS MLU)

HAA Sektorski odbor za laboratorije i radne skupine koje djeluju u okviru ovoga Sektorskog odbora osnovane su radi savjetovanja u rješavanju tehničkih pitanja povezanih s funkcioniranjem sustava akreditacije ispitnih, umjernih i medicinskih laboratorija, a u njihov rad uključeni su predstavnici zainteresiranih strana (ocjenitelji HAA, akreditiranih laboratorija, relevantnih stručnih udruženja, tijela državne uprave i dr.)

 
Vlada RH prihvatila Izvješće o radu UV HAA
 

28. rujna 2017.

Vlada Republike Hrvatske na 58. sjednici održanoj 28.rujna 2017. godine prihvatila je Izvješće o radu Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije za 2016. godinu.

 
Održana sjednica Akreditacijskog vijeća HAA
 

26. rujna 2017.

Akreditacijsko vijeće savjetodavno je tijelo ravnatelju HAA, a prema Statutu HAA osniva se radi osiguravanja nepristranosti u djelovanju HAA. Članove Akreditacijskog vijeća imenuje i razrješuje Upravno vijeće HAA.

Sukladno Statutu HAA, Akreditacijsko vijeće ima 19 članova i to:

 • 4 predstavnika središnjih tijela državne uprave,
 • 4 predstavnika tijela za ocjenu sukladnosti,koja imaju akreditaciju HAA,
 • 4 predstavnika gospodarstvenih udruga,
 • 3 predstavnika potrošača,
 • 1 predstavnik nacionalnog tijela za normizaciju,
 • 1 predstavnik visokog školstva,
 • 1 predstavnik zakonskoga mjeriteljstva,
 • 1 predstavnik temeljnog mjeriteljstva.

Prema Statutu, Akreditacijsko vijeće sudjeluje u razvoju načela akreditacije, održavanju cjelovitosti procesa odlučivanja o dodjeli prve akreditacije, održavanju akreditacije, proširenju ili suženju područja akreditacije, obnavljanju, obustavi ili opozivu akreditacije te savjetuje o stvarima koje utječu na povjerljivost u postupcima akreditacije.

26. rujna 2017. godine održana je 1. sjednica 3. saziva Akreditacijskog vijeća HAA. Na sjednici je izabran predsjednik Akreditacijskog vijeća, prihvaćen je Poslovnik o radu Akreditacijskog vijeća, pružene su informacije o radu HAA i zahtjevu za nepristranost HAA, prihvaćena je Analiza nepristranosti u djelovanju HAA te su članovi Vijeća informirani o prizivima (predstavkama) i prigovorima koje je HAA zaprimila u 2016. i 2017. godini.

 
Obavijest akreditiranim certifikacijskim tijelima
 

13. rujna 2017.

Obavještavamo sva akreditirana certifikacijska tijela da 15.rujna 2017. godine završava prijelazno razdoblje u kojem je bilo moguće izdavanje certifikata prema izdanjima norma ISO 9001:2008 i ISO 14001:2008. Nakon navedenog datuma dozvoljeno je izdavanje certifikata jedino prema novim izdanjima norma ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

 
     
strana 7od 83    
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12