agencija
NASLOVNICA
AGENCIJA
MEĐUNARODNA SURADNJA
VIJESTI I NAJAVE
DAN AKREDITACIJE
PUBLIKACIJE
ZAKONSKA OSNOVA
SUSTAV UPRAVLJANJA
USTROJSTVO AGENCIJE
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
KONTAKT
LOKACIJA
ZAPOSLENJA
 
akreditacija
FAQ
PRAVILA I UPUTE
ILAC i EA DOKUMENTI
MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE
REGISTAR AKREDITACIJA
PREGLED VERIFIKATORA
POTVRDA O AKREDITACIJI
 
ministarstva
TEMELJI
TEHNIČKO USKLAĐIVANJE
OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI U EU
REGULIRANO PODRUČJE
 
usluge
e-UPIT ZA AKREDITACIJU
PRIJAVA ZA DOGAĐAJ
 
KORISNIČKE STRANICE
korisnicke stranice
VIJESTI
   
     
strana 6od 78    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
   
SVJETSKI DAN AKREDITACIJE
 

9. lipnja 2016.

9. lipnja 2016. godine obilježava se Svjetski dan akreditacije, a Međunarodne organizacije za akreditaciju ILAC i IAF za ovogodišnji moto odabrale su: Akreditacija: Globalni alat za potporu u provedbi javnih politika.

Hrvatska akreditacijska agencija u suradnji s nadležnim Ministarstvom gospodarstva organizirala je radno obilježavanje Svjetskog dana akreditacije 9. lipnja 2016. U skladu s ovogodišnjim motom obilježavanja na radni skup pozvani su predstavnici ministarstava i drugih tijela državne uprave kojima Hrvatska akreditacijska agencija odnosno akreditirana tijela za ocjenjivanje sukladnosti (laboratoriji, inspekcijska, certifikacijska i verifikacijska tijela) pomažu u provedbi tehničkih propisa. Programom je predviđeno da akreditirana tijela predstave što im akreditacija znači i kako im pomaže na domaćem i međunarodnom tržištu, da Hrvatska akreditacijska agencija kao nacionalno akreditacijsko tijelo, koje od svog osnivanja pruža potporu svim tijelima državne uprave u provedbi tehničkih propisa, prezentira dosadašnju suradnju s tijelima državne uprave te vizije za djelovanje u budućnost, a Ministarstvo gospodarstva da prezentira svoju ulogu koordinatora tijela državne uprave zaduženog za razvoj nacionalne politike u području akreditacije i ocjenjivanja sukladnosti.

Ovogodišnji fokus obilježavanja Svjetskog dana akreditacije potpora je koju akreditacija može pružiti i koju pruža u raznim područjima od javnog interesa (trgovina, sigurnost proizvoda, gospodarski razvoj, energija, sigurnost hrane, zdravstvena zaštita i zdravlje, građevina, zaštita okoliša i dr) te promocija internetske stranice www.publicsectorassurance.org na kojoj se mogu pronaći studije slučaja, istraživanja i primjeri iz cijeloga svijeta vezani uz korist koju upotreba akreditiranog ocjenjivanja sukladnosti donosi za razvoj gospodarstva i društva u cijelosti.

Nadalje, ILAC je povodom obilježavanja ovogodišnjeg Svjetskog dana akreditacije objavio promotivni video spot koji se može preuzeti na http://ilac.org/media-centre/world-accreditation-day (video spot ima dostupne titlove na Hrvatskom jeziku).

Također, Hrvatska akreditacijska agencija je povodom obilježavanja ovogodišnjeg Svjetskog dana akreditacije objavila prijevode EA brošure: Akreditacija - Alat za podršku tijelima državne uprave (regulatori) i ILAC brošure: Akreditacija - Globalni alat za potporu u provedbi javnih politika

EA: Akreditacija - Alat za podršku tijelima državne uprave (regulatori)
ILAC: Akreditacija - Globalni alat za potporu u provedbi javnih politika

 
Posjeta studenata Građevinskog fakulteta iz Osijeka HAA-u
 

13. svibnja 2016.

Studenti I godine diplomskog studija Građevinskog fakulteta iz Osijeka, u okviru predmeta Upravljanje kvalitetom, 13. svibnja 2016. godine posjetili su Hrvatsku akreditacijsku agenciju, Hrvatski zavod za norme i akreditirani umjerni laboratorij i inspekcijsko tijelo Vage d.o.o.

Svrha posjeta studenata bila je upoznati poduzeća i javne ustanove iz sustava infrastrukture kvalitete, njihov djelokrug rada s posebnim naglaskom na građevinarstvo. Nastavak je to višegodišnje suradnje koju HAA i HZN imaju s Građevinskim fakultetom iz Osijeka.

Detaljne informacije o posjeti možete pronaći na internetskim stranicama Fakulteta www.gfos.unios.hr/portal

 
Nova akreditacijska shema za EMAS verifikatore priznata u EU
 

15. travnja 2016.

Na sastanku FALB grupe (Forum of Accreditation and Licensing Bodies (EMAS) održanom 15. travnja 2016. godine u Utrechtu, prihvaćen je završni izvještaj o evaluaciji HAA vezano uz uspostavu akreditacijske sheme za verifikatore u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (EMAS) te je time HAA uspješno završila postupak evaluacije. Uspostavljena akreditacijska shema od toga dana priznata je u svim zemljama članicama Europske unije i EFTA-e. Kao rezultat navedenoga, svi verifikatori u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (EMAS) koji budu akreditirani od strane HAA bit će priznati i moći će raditi u svim zemljama Europske unije i EFTA-e.

HAA je novu akreditacijsku shemu za verifikatore u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (EMAS) uspostavila temeljem zahtjeva Ministarstva zaštite okoliša i prirode, a u skladu sa zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1221/2009 o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) te Uredbe Vlade RH o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS) (NN br 77/2014).

HAA je nakon završetka razvoja navedene akreditacijske sheme od 1. ožujka 2016. godine započela sa zaprimanjem upita i prijava za akreditaciju zainteresiranih strana prema zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1221/2009.

Ovime je Republika Hrvatska ispunila zadaću vezanu uz provedbu Uredbe (EZ) br. 1221/2009, a koja se odnosi na akreditaciju i poslove iz nadležnosti HAA.

 
Obavijest o izmjenama u dokumentaciji sustava upravljanja HAA
 

08. travnja 2016.

Izmijenjena su izdanja slijedećih dokumenata javno dostupnih na web stranici HAA: Pravila i upute

NAZIV DOKUMENTA
- HAA-Pr-2/1 Pravila za akreditaciju tijela za ocjenu sukladnosti, izdanje 19, travanj 2016
- HAA-Pr-2/1-Dodatak 1, izdanje 13, travanj 2016
- HAA-Pr-2/5 Pravila za uporabu akreditacijskog simbola i pozivanje na status akreditiranog tijela, izdanje 6, travanj 2016
- HAA-Pr-2/11 Pravila za akreditaciju TOS-ova u svrhu notifikacije, izdanje 4, travanj 2016
- Pravila za akreditaciju u svrhu prijavljivanja prema Uredbi (EU) 305/2011, izdanje 2, travanj 2016
- Upute o primjeni specifičnih zahtjeva za laboratorije koji provode umjeravanje duljine, izdanje 1, 2016-04-08
- HAA-P-7/6 Suspenzija, povlačenje ili suženje akreditacije, izdanje 8, 2016-04-08
- HAA-P-7/8 Witness audit, izdanje 8, 2016-04-08

 
Obavijest za akreditirane ispitne i umjerne laboratorije
 

08. travnja 2016.

Obavijest o izmjeni dokumenta HAA-Pr-2/5 Pravila za uporabu akreditacijskog simbola i pozivanje na status akreditiranog tijela, izdanje 6, travanj 2016

U skladu s izmjenama u dokumentu HAA-Pr-2/5 Pravila za uporabu akreditacijskog simbola i pozivanje na status akreditiranog tijela, izdanje 6, travanj 2016 obavještavaju se svi akreditirani ispitni i umjerni laboratoriji da je izrađen novi akreditacijski simbol za ispitne i umjerne laboratorije.

HAA će najkasnije do 1. lipnja 2016. svim akreditiranim laboratorijima dostaviti izmijenjeni akreditacijski simbol.

Sukladno napomeni u HAA-Pr-2/5, svi akreditirani ispitni i umjerni laboratoriji su obvezni do 1. lipnja 2017. uskladiti pozivanje na status akreditiranog tijela korištenjem akreditacijskih simbola koji uključuje oznaku norme 17025 i slovnu oznaku TEST za ispitne laboratorij i oznaku norme 17025 i slovnu oznaku CAL za umjerne laboratorije, umjesto prethodno važećeg simbola koji uključuje oznaku norme 17025 bez slovnih oznaka.

 
     
strana 6od 78    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11