agencija
NASLOVNICA
AGENCIJA
MEĐUNARODNA SURADNJA
VIJESTI I NAJAVE
DAN AKREDITACIJE
PUBLIKACIJE
ZAKONSKA OSNOVA
SUSTAV UPRAVLJANJA
USTROJSTVO AGENCIJE
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
KONTAKT
LOKACIJA
ZAPOSLENJA
 
akreditacija
FAQ
PRAVILA I UPUTE
ILAC i EA DOKUMENTI
MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE
REGISTAR AKREDITACIJA
PREGLED VERIFIKATORA
POTVRDA O AKREDITACIJI
 
ministarstva
TEMELJI
TEHNIČKO USKLAĐIVANJE
OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI U EU
REGULIRANO PODRUČJE
 
usluge
e-UPIT ZA AKREDITACIJU
PRIJAVA ZA DOGAĐAJ
 
KORISNIČKE STRANICE
korisnicke stranice
VIJESTI
   
     
strana 5od 83    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
   
Poziv za dostavu projektnih prijedloga
 

16. travnja 2018

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (MGPO) objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)", Referentna oznaka: KK.03.2.1.14 namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima.

Ovim Pozivom sufinancirat će se uvođenje priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, koje će pridonijeti olakšanom pristupu tržištima i povećanju konkurentnosti MSP-ova.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 14. svibnja 2018. godine do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 38 milijuna kuna.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 50.000,00 kuna, a ukupna potpora ne može prijeći prag od 380.000,00 kuna.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Natječajnu dokumentaciju i više informacija možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva ovdje

 
EA MLA Izvješće
 

12. travnja 2018

Europska organizacija za akreditaciju (EA) objavila je Izvješće o Multilateralnim sporazumima o priznavanju akreditacije (EA MLA) u 2017. godini. Izvješće sadrži informacije o članicama EA koje su potpisnice EA MLA Sporazuma, uspostavljenom sustavu međusobnih evaluacija ("peer evaluations") te drugim aktivnostima koje je EA provela u 2017. godini s ciljem provjere zadovoljavaju li nacionalna akreditacijska tijela zahtjeve međunarodnih norma. EA sustav međusobnih provjera među članicama ("peer evaluations") uspostavljen je kako bi se priznala ekvivalentnost, pouzdanost i slijedom toga prihvaćanje certifikata, ispitnih, inspekcijskih i verifikacijskih izvješća te umjernica izdanih od strane akreditiranih tijela za ocjenjivanje sukladnosti na Europskom tržištu.

HAA je pod stalnim nadzorom EA, koja provodi periodične evaluacije nad radom HAA i provjerava udovoljava li HAA zahtjevima Uredbe (EC) 765/2008 o akreditaciji i nadzoru nad tržištem te međunarodne norme za akreditacijska tijela HRN EN ISO/IEC 17011. HAA je nakon završene početne evaluacije od strane EA u travnju 2010. godine potpisala EA MLA Sporazum s EA za 6 akreditacijskih shema i to za: akreditaciju ispitnih (uključivo i medicinskih laboratorija) i umjernih laboratorija, zatim inspekcijskih tijela te certifikacijskih tijela koje certificiraju proizvode, osoblje, sustave upravljanja kvalitetom i okolišem te naknadno za područje akreditacije verifikatora stakleničkih plinova u listopadu 2014. Slijedom toga zaključen je i Sporazum o uzajamnom priznavanju akreditacije (MRA) s Međunarodnom organizacijom za akreditaciju laboratorija (ILAC) za područje laboratorija (2010.) i za područje inspekcije (2012). Nadalje, HAA je u nadzornim evaluacijama od strane EA (2012., 2015., 2017. ), uspjela dokazati kompetentnost i usklađenost rada sa zahtjevima Uredbe 765/2008 i norme ISO/IEC 17011 te je slijedom toga zadržala status potpisnice navedenog međunarodnog sporazuma. U tijeku su pripreme za sljedeću redovnu evaluacija rada HAA od strane EA koja je planirana u 2019. godini.

Navedeni međunarodni sporazumi osiguravaju međunarodno prihvaćanje certifikata, izvještaja o ispitivanju i inspekciji, verifikaciji izdanih od strane akreditiranih tijela te izravno utječu i podupiru konkurentnost nacionalnoga gospodarstva jer dobavljačima omogućava da svoje proizvode ili usluge ne moraju ponovno ocjenjivati u svakoj zemlji na čije tržište stavljaju svoje proizvode

EA MLA Izvješće za 2017. godinu možete preuzeti ovdje

 
Tjedan prava potrošača
 

28. veljače 2018

HAA se uključila u obilježavanje Tjedna prava potrošača povodom Svjetskog dana prava potrošača koje organizira Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji s drugim tijelima - dionicima politike zaštite prava potrošača u Republici Hrvatskoj.

Tijekom obilježavanja Tjedna prava potrošača organizirat će se brojne edukacije gospodarstvenika o propisima iz područja zaštite prava potrošača kao i informiranje građana o njihovim potrošačkim pravima i to na regionalnoj i središnjoj razini. HAA će prezentirati ulogu akreditacije u politici zaštite potrošača. Prijave za edukaciju gospodarstvenika, programe edukacija kao i mjesta na kojima će se građanima pružiti informacije dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta na poveznici https://www.mingo.hr/page/tjedan-prava-potrosaca

Pozivamo sva zainteresirana akreditirana tijela da se putem navedene poveznice prijave na edukaciju.

 
EC savjetovanja s javnošću
 

15. veljače 2018

Obavještavamo sva zainteresirana akreditirana tijela da je Europska komisija početkom 2018. godine pokrenula savjetovanja s javnošću o:

Pozivamo sva zainteresirana akreditirana tijela koja rade u navedenim područjima da sudjeluju u savjetovanjima i da time doprinesu raspravi na Europskoj razini. Savjetovanja su dostupna na gore navedenim poveznicama.

 
Primjena novih izdanja norma za buku okoliša
 

22. siječnja 2018

Obavještavamo akreditirane ispitne laboratorije da je od kolovoza 2017. godine na snazi novo izdanje norme HRN ISO 1996-2: Akustika -- Opis, mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša -- 2. dio: Određivanje razina buke okoliša (ISO 1996-2:2017).

Usvajanje zahtjeva normi HRN ISO 1996-1:2016 Akustika -- Opis, mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša -- 1. dio: Osnovne veličine i postupci ocjenjivanja (ISO 1996-1:2016) i HRN ISO 1996-2:2017 biti će predmet ocjenjivanja u postupcima redovitih nadzora te početnih i ponovnih akreditacija ispitnih laboratorija od 1. rujna 2018. godine. Ukoliko laboratorij i prije navedenog roka bude spreman, može zatražiti da se ocjenjuje prema novim izdanjima norma.

 
     
strana 5od 83    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10