agencija
NASLOVNICA
AGENCIJA
MEĐUNARODNA SURADNJA
VIJESTI I NAJAVE
DAN AKREDITACIJE
PUBLIKACIJE
ZAKONSKA OSNOVA
SUSTAV UPRAVLJANJA
USTROJSTVO AGENCIJE
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
KONTAKT
LOKACIJA
ZAPOSLENJA
 
akreditacija
FAQ
PRAVILA I UPUTE
ILAC i EA DOKUMENTI
MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE
REGISTAR AKREDITACIJA
PREGLED VERIFIKATORA
POTVRDA O AKREDITACIJI
 
ministarstva
TEMELJI
TEHNIČKO USKLAĐIVANJE
OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI U EU
REGULIRANO PODRUČJE
PRAVILA AKREDITACIJE CSP
 
usluge
e-UPIT ZA AKREDITACIJU
PRIJAVA ZA DOGAĐAJ
 
KORISNIČKE STRANICE
korisnicke stranice
VIJESTI
   
     
strana 5od 75    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
   
Zahvala i čestitka
 

29. prosinca 2015.

Na samom kraju 2015. godine, koju završavamo s 393. dodijeljenom akreditacijom, iskreno se zahvaljujemo svim  našim klijentima  i svim našim vanjskim suradnicima na uspješnoj suradnji. Vjerujemo da ćemo i u Novoj godini nastaviti uspješnu suradnju te Vam svima zajedno želimo  sreću, mir, zdravlje kao i osobno i poslovno zadovoljstvo u nadolazećoj Novoj godini.

 
Akreditacija ispitivanja prema Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
 

17. prosinca 2015.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (MGPU) objavilo je Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) temeljem kojega sve osobe koje obavljaju djelatnosti ispitivanja (u smislu ovoga Zakona) nakon 1. lipnja 2017. godine moraju imati potvrdu o akreditaciji prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo (HAA). Ovim putem pozivamo sva zainteresirana tijela (pravne osobe ili fizičke osobe obrtnike) da se na vrijeme jave i podnesu prijavu za akreditaciju kako bi HAA na vrijeme mogla završiti postupak akreditacije. Prijava za akreditaciju podnosi se kada stranka može pružiti dokaze da ima dokumentiran, primijenjen i održavan sustav upravljanja, temeljen na relevantnoj normi (u ovom slučaju HRN EN ISO/IEC 17025) i drugim pripadnim dokumentima te da provodi metode ispitivanja koje prijavljuje za akreditaciju. Za više informacija o postupku akreditacije upućujemo na Pravila HAA za akreditaciju (HAA-Pr-2/1) dostupna na  http://www.akreditacija.hr/pravila_i_upute.

HAA tijekom postupka akreditacije ocjenjuje osposobljenost klijenta za provedbu ispitivanja koja se prijavljuju za akreditaciju. Napominjemo, da trajanje postupka akreditacije, koji između ostalog, ovisi i o spremnosti i pripremljenosti  klijenta, može trajati šest mjeseci do godinu dana.

Više informacija o odredbama Zakona možete pronaći na internetskoj stranici Ministarstva http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=34459

 
HAA u projektu
 

12. studenoga 2015.

HAA je s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (EFZG) potpisala Sporazum o uspostavljanju znanstveno-savjetodavne suradnje sa ciljem provedbe akcijskog istraživanja u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost "Poticanje inovativnog ponašanja zaposlenika u javnom sektoru primjenom intervencija u dizajnu posla" (INPUBWORK).

Glavni ciljevi navedenog projekta su istražiti odnos karakteristika posla i različitih faza inovativnog ponašanja zaposlenika, analizirati na koji način osobne karakteristike zaposlenika utječu na odnos karakteristika posla i inovativnog ponašanja, utvrditi kako pozicijske karakteristike zaposlenika utječu na odnos  karakteristika posla i inovativnog ponašanja, istražiti u kojoj mjeri određene intervencije u dizajnu posla oblikuju tjedne i tipične karakteristike posla zaposlenika, unaprijediti inovativnost radne snage u javnim poduzećima primjenom intervencija u dizajnu posla, proširiti teorijsko i praktično znanje o važnosti i ulozi dizajna posla kao prediktora inovativnosti zaposlenika.

HAA se nada da će uključivanjem u provođenje ovog projekta kao rezultat imati unapređenje radne prakse i poslovnih procesa u HAA, te da će dobiti smjernice za povećanje inovativne uspješnosti kroz dizajn posla, a što bi sve u konačnici trebalo utjecati na pozitivne promjene vrijednosti i ponašanja zaposlenika. Voditelj projekta je doc. dr. sc. Tomislava Hernausa s EFZG, a projekt će se provoditi do svibnja 2018. godine.

 
SEMINAR: Razumijevanje novih zahtjeva norme HRN EN ISO 9001:2015
 

20. studenoga 2015.

19. i 20. studenoga 2015. godine u HAA je održan Seminar: Razumijevanje novih zahtjeva norme HRN EN ISO 9001:2015 za zaposlenike i vanjske suradnike HAA. Na seminaru su, među ostalim, prezentirane i najvažnije promjene ove 4. revizije norme i to: promjene u strukturi norme prema HLS (High Level Structure), promicanje procesnog pristupa, preventivne akcije u upravljanju rizicima, načela upravljanja kvalitetom te orijentacija ne samo na proizvode već i na usluge. Polaznici su detaljno upoznati s RBT (Risk Based Thinking) konceptom te zahtjevima za upravljanje rizicima koje novo izdanje norme zahtjeva. Seminaru su prisustvovala 24 polaznika.

 
IPA 2011: Ažurirani popis akreditiranih umjernih laboratorija iz zemalja u regiji
 

20. listopada 2015.

Objavljujemo ažurirani popis akreditiranih umjernih laboratorija iz zemalja u regiji, koji sadrži sve promjene do kojih je došlo u odnosu na srpanj 2015., kada je objavljeno prethodno izdanje tablice.

Navedeni popis izrađen je u okviru regionalnog IPA 2011 projekta pod nazivom: Quality Infrastructure in the Western Balkans and Turkey, te sadrži podatke o akreditiranim umjernim laboratorijima iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije. Navedeni popis objavljuju sva akreditacijska tijela navedenih zemalja na svojim mrežnim stranicama s ciljem razmjene informacija i poticanja suradnje u ovom području. Popis akreditiranih umjernih laboratorija sadrži kontakt podatke, područje akreditacije i poveznice na potvrde o akreditaciji navedenih laboratorija.

HAA je jedna od korisnica navedenog projekta uz druga akreditacijska, normizacijska i mjeriteljska tijela iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Srbije i Turske.

IPA 2011: Ažurirani popis akreditiranih umjernih laboratorija iz zemalja u regiji.

 
     
strana 5od 75    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10