agencija
NASLOVNICA
AGENCIJA
MEĐUNARODNA SURADNJA
VIJESTI I NAJAVE
DAN AKREDITACIJE
PUBLIKACIJE
ZAKONSKA OSNOVA
SUSTAV UPRAVLJANJA
USTROJSTVO AGENCIJE
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
KONTAKT
LOKACIJA
ZAPOSLENJA
 
akreditacija
FAQ
PRAVILA I UPUTE
ILAC i EA DOKUMENTI
MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE
REGISTAR AKREDITACIJA
PREGLED VERIFIKATORA
POTVRDA O AKREDITACIJI
 
ministarstva
TEMELJI
TEHNIČKO USKLAĐIVANJE
OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI U EU
REGULIRANO PODRUČJE
PRAVILA AKREDITACIJE CSP
 
usluge
e-UPIT ZA AKREDITACIJU
PRIJAVA ZA DOGAĐAJ
 
KORISNIČKE STRANICE
korisnicke stranice
VIJESTI
   
     
strana 5od 75    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
   
Obavijest za akreditirane ispitne i umjerne laboratorije
 

08. travnja 2016.

Obavijest o izmjeni dokumenta HAA-Pr-2/5 Pravila za uporabu akreditacijskog simbola i pozivanje na status akreditiranog tijela, izdanje 6, travanj 2016

U skladu s izmjenama u dokumentu HAA-Pr-2/5 Pravila za uporabu akreditacijskog simbola i pozivanje na status akreditiranog tijela, izdanje 6, travanj 2016 obavještavaju se svi akreditirani ispitni i umjerni laboratoriji da je izrađen novi akreditacijski simbol za ispitne i umjerne laboratorije.

HAA će najkasnije do 1. lipnja 2016. svim akreditiranim laboratorijima dostaviti izmijenjeni akreditacijski simbol.

Sukladno napomeni u HAA-Pr-2/5, svi akreditirani ispitni i umjerni laboratoriji su obvezni do 1. lipnja 2017. uskladiti pozivanje na status akreditiranog tijela korištenjem akreditacijskih simbola koji uključuje oznaku norme 17025 i slovnu oznaku TEST za ispitne laboratorij i oznaku norme 17025 i slovnu oznaku CAL za umjerne laboratorije, umjesto prethodno važećeg simbola koji uključuje oznaku norme 17025 bez slovnih oznaka.

 
Obavijest o posljedicama prestanka rada Mađarskog akreditacijskog tijela (NAT)
 

15. veljače 2016.

Od Europske organizacije za akreditaciju (EA) zaprimili smo obavijest o prestanku rada Mađarskog nacionalnog akreditacijskog tijela (NAT) te o posljedicama koje su iz toga proizišle za cjelokupni sustav ocjenjivanja sukladnosti u Republici Mađarskoj. Više informacija na internetskoj stranici EA (http://www.european-accreditation.org/information/change-in-the-hungarian-accreditation-system)

 
Obavijest verifikatorima u sustavu EMAS
 

7. veljače 2016.

Ovim putem obavještavamo zainteresirane kako će HAA od 01. ožujka 2016. godine započeti sa zaprimanjem upita i prijava za akreditaciju prema zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1221/2009 o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS).

Verifikatori u sustavu EMAS zainteresirani za pokretanje postupka akreditacije mogu podnijeti upit za pokretanje postupka akreditacije putem linka za e-upit: eUpit na internetskoj stranici HAA.

Troškovi postupka akreditacije verifikatora u sustavu EMAS biti će obračunati prema cjeniku za akreditaciju certifikacijskih tijela za QMS i EMS.

 
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15)
 

3. veljače 2016.

Zbog velikog broj upita vezano za predmetni Zakon, HAA je izdala obavijest svim zainteresiranim stranama o ulozi HAA u provedbi tog  Zakona.

Obavijest možete pronaći na ovoj poveznici.

 
Započelo ocjenjivanje certifikacijskih tijela za sustave upravljanja kvalitetom i okolišem
 

1. veljače 2016.

Obavještavamo sva akreditirana certifikacijska tijela da je HAA započela s ocjenama certifikacijskih tijela za sustave upravljanja kvalitetom i okolišem prema novim izdanjima norma ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Prijelazno razdoblje za usvajanje novih norma traje do 15.09.2018. Izdavanje certifikata prema izdanjima norma ISO 9001:2008 i ISO 14001:2008 moguće je do 15.09.2017. Nakon navedenog perioda moguće je izdavanje certifikata jedino prema izdanjima norma ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 godine.

S obzirom na navedeno, akreditirana certifikacijska tijela za sustave upravljanja kvalitetom i/ili okolišem obvezna su HAA najkasnije do 15.08.2017. godine dokazati da su osposobljena za provođenje certifikacije i izdavanje certifikata prema novim izdanjima normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Ocjena osposobljenosti provodit će se u okviru redovnih nadzora ili postupaka ponovne akreditacije u 2016. i 2017. godini, uz obvezu akreditiranog certifikacijskog tijela da prethodno obavijesti HAA o spremnosti za ocjenu prema novim izdanjima normi iz 2015. godine.

Akreditiranim certifikacijskim tijelima za sustave upravljanja kvalitetom i okolišem koja do 15. 08. 2017. godine ne budu dokazala svoju osposobljenost prema novim izdanjima norma ISO 9001:2015 i/ili ISO 14001:2015. akreditacije će biti suspendirane, a u roku od narednih 6 mjeseci mogu dokazati osposobljenost kako bi obnovila status akreditiranog tijela.

 
     
strana 5od 75    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10