agencija
NASLOVNICA
AGENCIJA
MEĐUNARODNA SURADNJA
VIJESTI I NAJAVE
DAN AKREDITACIJE
PUBLIKACIJE
ZAKONSKA OSNOVA
SUSTAV UPRAVLJANJA
USTROJSTVO AGENCIJE
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
KONTAKT
LOKACIJA
ZAPOSLENJA
 
akreditacija
FAQ
PRAVILA I UPUTE
ILAC i EA DOKUMENTI
MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE
REGISTAR AKREDITACIJA
PREGLED VERIFIKATORA
POTVRDA O AKREDITACIJI
 
ministarstva
TEMELJI
TEHNIČKO USKLAĐIVANJE
OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI U EU
REGULIRANO PODRUČJE
 
usluge
e-UPIT ZA AKREDITACIJU
PRIJAVA ZA DOGAĐAJ
 
KORISNIČKE STRANICE
korisnicke stranice
VIJESTI
   
     
strana 3od 83    
1 2 3 4 5 6 7 8  
   
HAA domaćin 35.sastanka EA CPC
 

22. siječnja 2019

13.-14. ožujka 2019. godine HAA će biti domaćin 35. sastanka Odbora za komunikacije i promidžbu Europske organizacije za akreditaciju (EA CPC) european-accreditation.org.

Glavna zadaća EA CPC Odbora razvoj je komunikacijskih i promidžbenih aktivnosti radi potpore realizaciji strateških ciljeva Europske organizacije za akreditaciju (EA). Na sastancima Odbora dogovaraju se zajedničke aktivnosti s ciljem širenja komunikacije i promocije akreditacije u svojim nacionalnim akreditacijskim tijelima, kako među ciljnim skupinama, tako i među zainteresiranim stranama. Članovi EA CPC Odbora predstavnici su nacionalnih akreditacijskih tijela svih članica EA. Odbor se sastaje dva puta godišnje, a HAA je prvi puta domaćin sastanaka ovoga Odbora.

 
DODIJELJENA PRVA AKREDITACIJA PREMA HRN EN ISO/IEC 17025:2017
 

27. studenog 2018

Dana 23. studenog 2018. Hrvatska akreditacijska agencija dodijelila je prvu akreditaciju prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija. Akreditacija je dodijeljena Laboratoriju tvrtke Vilmet d.o.o. za provedbu postupaka ispitivanja građevnih proizvoda www.akreditacija.hr/registar.

Podsjećamo sve akreditirane laboratorije da 29. studenog 2020. prestaju važiti potvrde o akreditaciji prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007 te da druge važne obavijesti vezano uz prelazak na novo izdanje norme mogu pronaći na HAA internetskoj stranici.

Obavještavamo akreditirane laboratorije i sve zainteresirane za početnu akreditaciju prema HRN EN ISO/IEC 17025 da su promijenjeni rokovi zaprimanja prijava i ocjenjivanja prema starom izdanju norme. Prijave za početnu akreditaciju prema starom izdanju norme zaprimaju se do veljače 2019. godine. U lipnju 2019. HAA će prestati zaprimati prijave za ponovne akreditacije prema starom izdanju norme, a od siječnja 2020. HAA će provoditi ocjenjivanja u postupcima akreditacije isključivo prema zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17025:2017.

 
Obavijest akreditiranim certifikacijskim tijelima
 

27. studenog 2018

HAA planira početkom 2019. godine započeti ocjenjivanje certifikacijskih tijela za certificiranje sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu prema HRN ISO 45001:2018.

Akreditirana certifikacijska tijela za HRN BS OHSAS 18001:2014 obavezna su provesti prijelaz na HRN ISO 45001:2018 sukladno zahtjevima IAF MD 21:2018. Prijelaz na HRN ISO 45001:2018 ne smatra se proširenjem područja akreditacije.

Osposobljenost se može dokazati tijekom redovnog nadzora; ili izvanredno, kroz dostavljanje dokaza o prijelazu na novo izdanje norme i witness audit.

Radi dokazivanja osposobljenosti za HRN ISO 45001:2018 akreditirana certifikacijska tijela trebaju dostaviti u HAA:

  • Kriterije i dokaze o kompetencijama za funkcije uključene u certifikacijski proces (ISO/IEC TS 17021-10:2018)
  • Dokaze o provedenim izobrazbama
  • Dokaze o implementaciji IAF MD 22:2018
  • Pregled pripreme prijelaza klijenata na HRN ISO 45001:2018
  • Primjerak certifikata HRN ISO 45001:2018
  • Ažuriranu dokumentaciju usklađenu sa zahtjevima HRN ISO 45001:2018
  • Prijedlog jednog witness audita

Ocjenjivanje osposobljenosti certifikacijskih tijela za prelazak na novo izdanje norme HRN ISO 45001:2018 HAA planira provesti kroz:

  • 1 dan ocjene dokumentacije
  • 1 witness audit

Prijelazno razdoblje za usvajanje nove norme traje do 11.03.2021.

 
Obavijest akreditiranim inspekcijskim tijelima
 

18. rujna 2018

Hrvatski zavod za norme (HZN) objavio je normu HRN EN ISO/IEC 17020:2012 Ocjenjivanje sukladnosti -- Zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju na hrvatskome jeziku. Više informacija o dostupnosti norme možete pronaći na internetskim stranicama HZN-a

https://www.hzn.hr/default.aspx?id=1729

 
Vlada RH prihvatila Izvješće o radu UV HAA
 

30. kolovoza 2018

Vlada Republike Hrvatske na 112. sjednici održanoj 30. kolovoza 2018. godine prihvatila je Izvješće o radu Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije za 2017. godinu.

 
     
strana 3od 83    
1 2 3 4 5 6 7 8