agencija
NASLOVNICA
AGENCIJA
MEĐUNARODNA SURADNJA
VIJESTI I NAJAVE
DAN AKREDITACIJE
PUBLIKACIJE
ZAKONSKA OSNOVA
SUSTAV UPRAVLJANJA
USTROJSTVO AGENCIJE
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
KONTAKT
LOKACIJA
ZAPOSLENJA
 
akreditacija
FAQ
PRAVILA I UPUTE
ILAC i EA DOKUMENTI
MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE
REGISTAR AKREDITACIJA
PREGLED VERIFIKATORA
POTVRDA O AKREDITACIJI
 
ministarstva
TEMELJI
TEHNIČKO USKLAĐIVANJE
OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI U EU
REGULIRANO PODRUČJE
 
usluge
e-UPIT ZA AKREDITACIJU
PRIJAVA ZA DOGAĐAJ
 
KORISNIČKE STRANICE
korisnicke stranice
VIJESTI
   
     
strana 1od 83    
1 2 3 4 5 6  
   
AKREDITACIJA PREMA HRN EN ISO/IEC 17025:2017
 

Obavještavamo akreditirane laboratorije da će se u 2020. godini redovit nadzori provoditi isključivo prema novom izdanju norme, HRN EN ISO/IEC 17025:2017.

Podsjećamo sve laboratorije zainteresirane za početnu i ponovnu akreditaciju prema HRN EN ISO/IEC 17025 da se prihvaćaju prijave za početnu akreditaciju isključivo prema novom izdanju norme, HRN EN ISO/IEC 17025:2017.

Također podsjećamo da će s 29. studenoga 2020. prestati važiti Potvrde o akreditaciji prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007.

Za prelazak na novo izdanje norme u redovitom nadzoru potrebno je da 2 mjeseca prije termina ocjene dostaviti sljedeće:

  • popunjenu korelacijsku tablicu (nalazi se na mrežnim stranicama www.akreditacija.hr)
  • prilagođenu dokumentaciju sustava upravljanja
  • zapise o rizicima i prilikama
  • izvještaj internog audita (UNO) prema novom izdanju norme
  • izvještaj preispitivanja upravljanja (upravine ocjene) prema novom izdanju norme

U slučaju dodatnih pitanja kontaktirajte voditelja postupka ili Odjel za akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija putem http://www.akreditacija.hr/kontakt.

 
EA re-evaluacija HAA
 

Zagreb, 03. listopada 2019

U tjednu od 23.-27. rujna 2019. Europska organizacija za akreditaciju (EA) provela je redovnu re- evaluaciju Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) nakon četiri godine, u svrhu zadržavanja statusa HAA kao potpisnice multilateralnog sporazuma o akreditaciji (EA MLA) u području akreditacije ispitnih laboratorija, uključujući medicinske laboratorije, umjernih laboratorija, certifikacijskih tijela za proizvode, osoblje i sustave upravljanja, inspekcijskih tijela te verifikatora stakleničkih plinova.

Dodatni zadatak ove re-evaluacije bio je ocijeniti uspješnost implementacije i prelaska sustava upravljanja HAA sa zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17011:2004 na novo izdanje norme HRN EN ISO/IEC 17011:2017 (Ocjenjivanje sukladnosti ? Zahtjevi za akreditacijska tijela koja akreditiraju tijela za ocjenjivanje sukladnosti, ISO/IEC 17011:2017; EN ISO/IEC 17011:2017).

Re-evaluacija je uspješno provedena za ocjenu implementacije novog izdanja HRN EN ISO/IEC 17011:2017 i za slijedeće akreditacijske sheme: umjerni laboratoriji, medicinski laboratoriji, certifikacijska tijela za proizvode, osoblje i sustave upravljanja, inspekcijska tijela i verifikatore stakleničkih plinova, a evaluaciju akreditacijske sheme za ispitne laboratorije EA planira provesti u studenom 2019.

Nakon provedene evaluacije za ispitne laboratorije, EA MLA evaluatorski tim dat će svoju konačnu ocjenu o provedenom postupku evaluacije HAA, te preporuku o statusu HAA kao potpisnice EA MLA sporazuma. Preporuku EA MLA tima razmatra EA Vijeće za multilateralne sporazume (EA MAC) koje donosi konačnu odluku o zadržavanju statusa HAA kao potpisnice EA MLA sporazuma.

Proces evaluacije obuhvaća ocjenu usklađenosti rada, organizacije i osposobljenosti HAA prema zahtjevima Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008., prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17011, te također i ispunjavanje obveza i zahtjeva EA i međunarodnih organizacija ILAC i IAF. Postupak evaluacije proveden je u uredima HAA ocjenom primjene uspostavljenog sustava upravljanja u radu HAA uvidom u akreditacijske predmete, kroz intervju s osobljem HAA i provedbom 12 witness audita (promatranjem postupka ocjenjivanja HAA za sve akreditacijske sheme u prostorima tijela za ocjenjivanje sukladnosti u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Varaždinu i Zaboku).

EA MLA evaluatorski tim koji je proveo evaluaciju HAA predstavnici su i zaposlenici nacionalnih akreditacijskih tijela Finske (voditeljica tima), Italije (zamjenik voditeljice tima i evaluator za certifikacijska tijela za sustave upravljanja), Nizozemske (evaluator vježbenik za certifikacijska tijela za sustave upravljanja), Ujedinjenog Kraljevstva (evaluator za certifikaciju proizvoda), Nizozemske (evaluator za inspekcijska tijela), Njemačke (evaluator vježbenik za medicinske laboratorije), Grčke (evaluator za verifikatore stakleničkih plinova), Češke (evaluator za umjerne laboratorije i evaluator za medicinske laboratorije) i Slovačke (evaluator za certifikaciju osoblja).

 
HAA obavještava o uslugama akreditiranja tijela za certificiranje sustava upravljanja.
 

19. kolovoza 2019

Postupci akreditiranja provode se prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015 za sljedeće vrste certificiranja:

Certifikacija sustava upravljanja kvalitetom prema

HRN EN ISO 9001:2015 (EN ISO 9001:2015; ISO 9001:2015)

Certifikacija sustava upravljanja okolišem prema

HRN EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015; EN ISO 14001:2015)

Certifikacija sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu:

HRN BS OHSAS 18001:2014 (BS OHSAS 18001:2007)*

HRN ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018)

Certifikacija sustava upravljanja kvalitetom u proizvodnji medicinskih proizvoda

HRN EN ISO 13485:2016 (EN ISO 13485:2016; ISO 13485:2016)

* Održavanje akreditiranog statusa do 03/2021 god.

 
Akreditacija: Dodavanje vrijednosti opskrbnim lancima
 

21. svibnja 2019

Povodom obilježavanja Svjetskoga dana akreditacije pozivamo Vas na radni skup Akreditacija: Dodavanje vrijednosti opskrbnim lancima koji će održati 7. lipnja 2019. godine od 9.00 do 13.00 sati u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, Kino dvorana (istočni ulaz)

Prijave za sudjelovanje na radnom skupu zaprimamo na internetskim stranicama HAA Prijava za događaj do 1. lipnja 2019. godine

Program radnoga skupa možete preuzeti ovdje

 
Najava radnoga skupa povodom Svjetskoga dana akreditacije
 

6. svibnja 2019

9.lipnja 2019. godine obilježava se Svjetski dan akreditacije, globalna inicijativa, koju su utemeljile međunarodne organizacije za akreditaciju ILAC i IAF, s ciljem promicanja vrijednosti akreditacije.

Ovogodišnja tema obilježavanja fokusirana je na to kako akreditacija pruža dodanu vrijednost opskrbnim lancima.

Opskrbni lanci imaju ključnu ulogu u isporuci proizvoda i usluga potrošačima, poduzećima i javnom sektoru na pravodoban, isplativ i kvalitetan način. Akreditacija zajedno s drugim alatima infrastrukture kvalitete, kao što su normizacija, mjeriteljstvo i ocjenjivanje sukladnosti, široko je prihvaćen instrument koji pomaže ostvarivanju vrijednosti u opskrbnim lancima. Navedeni alati pomažu s povjerenjem i sigurnošću, omogućujući povjerenje u konačne proizvode i usluge kao i u način njihova stavljanja na tržište.

HAA će povodom obilježavanja Svjetskoga dana akreditacije organizirati radni skup 7.lipnja 2019. godine. Uskoro ćemo objaviti program i detalje radnoga skupa.

Svjetski dan akreditacije 2019 Brošura Akreditacija: Dodavanje vrijednosti opskrbnim lancima

Svjetski dan akreditacije 2019
Akreditacija: Dodavanje vrijednosti opskrbnim lancima

 
     
strana 1od 83    
1 2 3 4 5 6