agencija
NASLOVNICA
AGENCIJA
MEĐUNARODNA SURADNJA
VIJESTI I NAJAVE
DAN AKREDITACIJE
PUBLIKACIJE
ZAKONSKA OSNOVA
SUSTAV UPRAVLJANJA
USTROJSTVO AGENCIJE
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
KONTAKT
LOKACIJA
ZAPOSLENJA
 
akreditacija
FAQ
PRAVILA I UPUTE
ILAC i EA DOKUMENTI
MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE
REGISTAR AKREDITACIJA
PREGLED VERIFIKATORA
POTVRDA O AKREDITACIJI
 
ministarstva
TEMELJI
TEHNIČKO USKLAĐIVANJE
OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI U EU
REGULIRANO PODRUČJE
 
usluge
e-UPIT ZA AKREDITACIJU
PRIJAVA ZA DOGAĐAJ
 
KORISNIČKE STRANICE
korisnicke stranice
TEHNIČKO USKLAĐIVANJE

U sklopu tehničkog usklađivanja s tehničkom legislativom EU obveza je Republike Hrvatske preuzeti i implementirati:

 • direktive Novoga pristupa
  Novi pristup opisan je u Uputama za primjenu smjernica utemeljenih na novom i općem pristupu, EU izdanja Guide blue, hrvatsko izdanje dostupno je u HZN-u.
 • direktive Sektorskog (starog) pristupa

Direktive Novoga pristupa obuhvaćaju široku paletu industrijskih proizvoda kao što su:

 • niskonaponski električni uređaji
 • radijska i telekomunikacijska oprema
 • strojevi
 • dizala
 • tlačna oprema
 • plinski uređaji
 • osobna zaštitna oprema
 • medicinski uređaji
 • igračke
 • građevni proizvodi
 • eksplozivi za civilnu uporabu
 • žičare
 • rekreacijska plovila
 • i drugi proizvodi kao i pojave kao što je elektromagnetska kompatibilnost (EMC)

Direktive Sektorskog pristupa obuhvaćaju grupe proizvoda, aktivnosti i pojave kao što su:

 • naftni proizvodi
 • proizvodi farmaceutske industrije
 • proizvodi kemijske industrije
 • poljoprivredni proizvodi, ekološka poljoprivreda
 • hrana
 • neionizirajuće i ionizirajuće zračenje
 • otpad
 • buka
 • vozila
 • zaštita okoliša i dr.