agencija
NASLOVNICA
AGENCIJA
MEĐUNARODNA SURADNJA
VIJESTI I NAJAVE
DAN AKREDITACIJE
PUBLIKACIJE
ZAKONSKA OSNOVA
SUSTAV UPRAVLJANJA
USTROJSTVO AGENCIJE
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
KONTAKT
LOKACIJA
ZAPOSLENJA
 
akreditacija
FAQ
PRAVILA I UPUTE
ILAC i EA DOKUMENTI
MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE
REGISTAR AKREDITACIJA
PREGLED VERIFIKATORA
POTVRDA O AKREDITACIJI
 
ministarstva
TEMELJI
TEHNIČKO USKLAĐIVANJE
OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI U EU
REGULIRANO PODRUČJE
 
usluge
e-UPIT ZA AKREDITACIJU
PRIJAVA ZA DOGAĐAJ
 
KORISNIČKE STRANICE
korisnicke stranice
JAVNA NABAVA

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Izjava predstavnika HAA

Plan nabave

Sukladno odredbi članka 20. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11), javni naručitelj Hrvatska akreditacijska agencija objavljuje Plan javne nabave za slijedeće godine:

Plan nabave za 2012. godinu
Plan nabave za 2013. godinu
Plan nabave za 2013. godinu - izmjene
Plan nabave za 2014. godinu
Plan nabave za 2014. godinu - rebalans