agencija
NASLOVNICA
AGENCIJA
MEĐUNARODNA SURADNJA
VIJESTI I NAJAVE
DAN AKREDITACIJE
PUBLIKACIJE
ZAKONSKA OSNOVA
SUSTAV UPRAVLJANJA
USTROJSTVO AGENCIJE
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
KONTAKT
LOKACIJA
ZAPOSLENJA
 
akreditacija
FAQ
PRAVILA I UPUTE
ILAC i EA DOKUMENTI
MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE
REGISTAR AKREDITACIJA
PREGLED VERIFIKATORA
POTVRDA O AKREDITACIJI
 
ministarstva
TEMELJI
TEHNIČKO USKLAĐIVANJE
OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI U EU
REGULIRANO PODRUČJE
 
usluge
e-UPIT ZA AKREDITACIJU
PRIJAVA ZA DOGAĐAJ
 
KORISNIČKE STRANICE
korisnicke stranice
ILAC i EA DOKUMENTI

ILAC i EA DOKUMENTI-poveznice

Preko ove poveznice možete pronaći dokumente Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija (International Laboratory Accreditation Co-operation-ILAC)

ILAC dokumenti (https://ilac.org/publications-and-resources/)

Preko ove poveznice možete pronaći dokumente Europske organizacije za akreditaciju (European Co-operation for Accrediation -EA)

EA dokumenti (http://www.european-accreditation.org/page/publications)


ILAC i EA DOKUMENTI- prijevodi na hrvatski jezik